بازدید فرماندار شهرستان نقده از نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی در اصناف مختلف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرماندار شهرستان نقده بهمراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت از نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در اصناف مختلف شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید با اصنافی که پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمیکردند برخورد قانونی صورت گرفت.