مراسم یادبود سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بخش محمدیار شهرستان نقده