اطلاعیه قطعی گاز در برخی مناطق شهر نقده

اطلاعیه قطعی گاز در برخی مناطق شهر نقده

به اطلاع مردم شریف شهرستان می رساند، بدلیل اتصال خطوط جدید به شبکه گاز در برخی از نقاط شهر و تزریق گاز در روز چهارشنبه مورخه اول خرداد ماه از ساعت 8 الی 15 جریان تعدادی از مشترکین انتهای خیابان امام علی(ع) ضلع شمالی و ضلع شمالی بلوار آیت الله کاشانی، کوچه شهید محمدیان و کوچه شهید قائم پناه قطع خواهد شد.