افتتاح گلخانه سبزینه، بمساحت 2568 متر مربع در شهرستان نقده با حضور مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی