جلسه حل اختلاف کشاورزان، دامداران و عشایر روستاهای شیخ احمد و سارال با حضور فرامرزی فرماندار شهرستان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز فرماندار شهرستان به اتفاق بخشدار محمدیار، روسای ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور عشایر شهرستان، بمنظور حل اختلاف ما بین کشاورزان و عشایر روستای شیخ احمد در محل دهیاری این روستا حضور یافت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

فرامرزی بعد اتمام جلسه و پس از بازدید از زمین های کشاورزی و مراتع طبیعی محل اختلاف، بر لزوم همدلی و پایبندی به قانون، سخن بزرگان و ریش سفیدان تأکید کرد و از ادارات ذیربط خواست تا با بررسی دقیق موضوع از طریق نقشه های هوایی و زمینی، نتیجه را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی به فرمانداری ارسال نمایند.