خروش مردم ولایی شهرستان نقده در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اقشار مختلف مردم ولایی نقده و مسوولین بعد از نماز جمعه این هفته در راهپیمایی مردمی حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محکوم کردن اقدام خصمانه آمریکای جنایت کار و رژیم کودک کش صهیونیستی در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران شرکت کردند.