فرماندار نقده در دومین نشست مشورتی بانوان شهرستان گفت:

بانوان باید در فرایند کارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری در همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و... تاثیرگذار باشند

بانوان باید در فرایند کارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری در همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و... تاثیرگذار باشند
دومین نشست مجمع مشورتی زنان شهرستان به ریاست فرماندار و با محوریت انتخابات داخلی و بمنظور انتخاب رئیس، نائب رئیس، دبیر، سخنگو و دونفر عضو هیئت، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان در این جلسه اظهار داشت: بانوان باید در فرایند کارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری در همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و ... تاثیرگذار باشند. لذا بمنظور افزایش مشارکت زنان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در برنامه های توسعه استان طرح تشکیل مجمع مشورتی زنان استان آذربایجان غربی و شهرستان های این استان بعنوان یکی از ابزارهای تحقق افزایش مشارکت زنان در حوزه های مختلف بسیار تآثیر گذار خواهد بود.

فرامرزی ادامه داد: افرادی باید خود را در معرض رأی دیگران قرار دهند که از تبحر، خلاقیت و توانمندی این کاربرخوردار بوده و بتوانند کارهایی که بر عهده می گیرند به نحو احسن انجام دهند.

شایان ذکر است پس از برگزاری انتخابات داخلی بین داوطلبین اعضای مجمع، رئیس، نائب رئیس، دبیر، سخنگو، و دو نفر بعنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند.

از اهداف این مجمع می توان به شناسایی و معرفی ظرفیت های بانوان شهرستان، افزایش نقش زنان در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، ایجاد زمینه استفاده از زنان در حوزه مدیریت، تقویت و تحکیم بنیان خانواده اشاره کرد.