در سومین جلسه کمسیون ارتقا امنیت اجتماعی:

امنیت پایدار برایندی از کارکرد و مطلوبیت عناصر موجود در جامعه است

سومین جلسه کمسیون ارتقا امنیت اجتماعی به ریاست فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان با بیان اینکه امنیت پایدار برایندی از کارکرد و مطلوبیت عناصر موجود در جامعه است، اظهار نمود در این راستا هر نظام و حاکمیت سیاسی اولین گامی که برای انسجام و پایداری ملت برمی دارد ارتقا سطح امنیت در تمامیت ارضی و قلمرو جغرافیایی خویش است.
فرماندار نقده افزود تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به شفاف سازی اقدامات در ارائه خدمات مطلوب به مردم اقدام نمایند. وی ادامه داد اگر چنانچه این فرایند بدرستی صورت پذیرد مسلما در ارتقا امنیت پایدار اجتماعی تاثیر بسزایی خواهد داشت. وی از اعضا خواستند برای دستیابی به امنیت اجتماعی بایستی نسبت به شناخت عمیق ازشاخصه های امنیت و همچنین آسیب های اجتماعی از منظر کاربردی که در آنها به لحاظ سیاسی، اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی اقدام نمایند و بسترهای ایجاد آرامش خاطر و نشاط اجتماعی در جامعه را برای شهروندان فراهم سازند.
فرامرزی گفت بایستی تمامی دستگاه های اجرایی در تعاملات خود با شهروندان بصورت مسالمت آمیز و با قانونمداری و اخلاق حسنه قدم برداشته و در جهت رونق بخشی اقتصادی و مدیریت اجتماعی و راهکارهای کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی عمل نموده و با مدیریت قانون به نفع شهروندان اقدام و با اجتماعی کردن فرهنگ به امنیت پایدار و ثبات آن در جامعه کمک نمایند.