دومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان در سال 98، به ریاست فرامرزی فرماندار نقده برگزار شد

دومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان در سال 98، به ریاست فرامرزی فرماندار نقده برگزار شد


دومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان در سال 98، به ریاست فرامرزی فرماندار نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، در این جلسه اعتبار ابلاغی صندوق کارآفرینی امید در سال 98، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید دستگاه های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، بخشداری ها  و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، نسبت به طرح یک روستا و یک محصول اقدام کارشناسی و میدانی انجام و نتیجه اقدامات خود را در خصوص اعطای تسهیلات  در راستای اشتغال زایی به روستاهای انتخاب شده اعلام نمایند.