آلبوم تصویری/ حضور گسترده مردم و مسوولین شهرستان در راهپیمایی روز جهانی قدس