بازدید معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار نقده از کارخانه تولید زیپ جعفرزاده