بازدید فرامرزی فرماندار شهرستان نقده بهمراه بخشدار مرکزی از سایت گلخانه ای جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، ظهر امروز فرامرزی فرماندار شهرستان بهمراه بخشدار مرکزی از بخش های مختلف سایت گلخانه ای جهاد کشاورزی بازدید بعمل آورد.

فرامرزی در این بازدید ضمن بررسی مسائل و مشکلات سایت گلخانه ای و همچنین توجه ویژه به بحث آب رسانی(آب شرب) دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.

فرماندار شهرستان اظهار امیدواری کرد: این طرح یکی از پروژه های موفق در حوزه بهره وری صحیح از منابع آب، رونق تولید و کشت گلخانه ای و ایجاد اشتغال در حوزه شهرستان خواهد بود.
 
گفتنی است در این پروژه بزرگ، برای حدود 48 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده است و پیش بینی می شود با توسعه و اتمام فاز های بعدی، در آینده نزدیک زمینه اشتغال برای 350 الی 400 نفر فراهم گردد.