جذب سرمایه گذار در زمینه گردشگری برای سد حسنلو

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی برای سرمایه گذاری در سدهای استان فراخوان داد

شرکت آب منطقه استان آذربایجان‌غربی براساس تفاهم‌نامه وزارت نیرو با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت توسعه صنعت گردشگری در محدوده سدهای حسنلو(نقده)، شهید قنبری، بارون و دانالو(ماکو)، شهرچای ارومیه( ارومیه دریک و زولا(سلماس)، مهاباد و آب‌بند یوسف‌کندی( مهاباد) آق‌چای( چایپاره) ساروق و احمدآباد(تکاب) و بند انحرافی نوروزلو( میاندوآب) اقام نماید.

طرح‌های قابل اجرا پیرامون سدهای اشاره شده شامل فرصت‌های متعدد ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در یک جغرافیای محدود و دربرگیرنده فعالیت‌های مندریج در مستندات شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی و پیرامون آنها می‌باشد.

کلیه علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ انتشار نویت دوم این آگهی به درگاه سامانه شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌غربی به آدرس www.agraw.ir مراجعه نموده و اطلاعات تکمیلی مربوط به طرح‌های اشاره شده را دریافت و طرح‌های پیشنهادی خود را در قالب فرم پیشنهادی طرح گردشگری حداکثر تا مورخ 1399/2/31 به دبیرخانه حراست این شرکت واقع در ارومیه بلوار شهید باهنر شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی تحویل و رسید دریافت نمایند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرح‌های فوق می‌توانند با شماره تلفن 044-31987309 تماس حاصل نمایند.