جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نقده به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نقده به ریاست فرامرزی فرماندار شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان در این جلسه ضمن تأکید بر مشارکت دادن آحاد مردم و استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان در زمینه افزایش سرانه مطالعه بیان کرد: باید برای ایجاد شوق و علاقه در دانش آموزان در زمینه کتاب خوانی از روش های مختلف تشویقی استفاده کرد.
فرامرزی گفت: قطعاً برگزاری نمایشگاه های دائمی و موقت کتاب در سطح شهرستان در افزایش علاقه آحاد مردم به مطالعه و کتاب خوانی تأثیر گذار خواهد بود. 
وی تاکید کرد: باید با فرهنگ سازی و برنامه ریزی مناسب و با همکاری و همفکری، علاقمندی مردم و بخصوص جوانان را به امر مطالعه و کتاب خوانی افزایش دهیم.