فرماندار نقده در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران:

رعایت حریم رودخانه ها بمنظور جلوگیری از حوادث احتمالی ضروری است

رعایت حریم رودخانه ها بمنظور جلوگیری از حوادث احتمالی ضروری است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با موضوع لایروبی انهار به ریاست منوچهر شاکر فرماندار شهرستان برگزار شد.
فرماندار شهرستان نقده در این نشست ضمن قدردانی از همراهی مردم شریف شهرستان و تلاش های ادارات مرتبط در امر لایروبی رودخانه گفت: رعایت حریم رودخانه ها بمنظور جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی ضروریست که در این بین نباید از حق آبه کشاورزان نیزغافل شد.

 

وی ادامه داد: لایروبی رودخانه ها باید با مطالعات قبلی و بصورت کارشناسی و با جدیت با همکاری ارگانهای مرتبط صورت گیرد.

شاکر از متولیان امر خواست با بازدید های میدانی از دهنه پلها و آب بندها، اقدامات لازم در خصوص رفع ایرادات انجام دهند.

فرماندار نقده افزود: با توجه به تجربیات گذشته و مخصوصا سیل سال 96 در شهرستان باید مطالعات جامع در خصوص خطر وقوع سیل در سطح شهرستان با همکاری تمامی نهادهای مسوول صورت گیرد.