فرماندار نقده:

انتخابات شورای دانش آموزی زمینه ای برای تقویت توانمندی های بالقوه دانش آموزان، افزایش اعتماد بنفس و تقویت روحیه تعاون و مشارکت است

انتخابات شورای دانش آموزی زمینه ای برای تقویت توانمندی های بالقوه دانش آموزان، افزایش اعتماد بنفس و تقویت روحیه تعاون و مشارکت است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده،رصبح امروز فرامرزی فرماندار شهرستان با حضور در مدرسه شاهد شهید بابایی نقده، از نزدیک در جریان روند برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی قرار گرفت

وی در حاشیه برگزاری این انتخاباب اظهار داشت: انتخابات شورای دانش آموزی مقدمه و زمینه ای برای مشارکت دانش آموزان در بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری در فعالیت های اجتماعی و سایر زمینه هاست.

فرماندار شهرستان انتخابات شورای دانش آموزی را زمینه ای برای تقویت توانمندی های بالقوه دانش آموزان، افزایش اعتماد بنفس و تقویت روحیه تعاون  و مشارکت دانست و افزود: انتخابات دانش آموزی بمنظور بهره گیری از نظرات دانش آموزان در اداره هر چه بهتر محیط آموزشی انجام می شود، دانش آموزان با شرکت در انتخابات چه بعنوان کاندیدا و چه بعنوان رأی دهنده، نحوه مشارکت در مدیریت کارهای اجرایی را یاد می گیرند.