جلسه مدیریت پسماندهای پزشکی شهرستان برگزار شد

جلسه مدیریت پسماندهای پزشکی شهرستان برگزار شد
جلسه مدیریت پسماندهای پزشکی به ریاست فرماندار و با حضور سایر اعضای جلسه در محل سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان در این جلسه عنوان کرد: شبکه بهداشت و درمان و اداره محیط زیست موظفند در رابطه با نظارت عملکرد در جهت ارتقای بهداشت عمومی شهرستان عمل کنند.
وی افزود: ضروریست در رابطه با بی خطر سازی و جمع آوری زباله های عفونی، بخش خصوصی اعم از مطب ها، آزمایشگاه ها، و سایر مراکز پزشکی(خصوصی) و شبکه بهداشت و درمان شهرستان با مشارکت یکدیگر در این خصوص وارد شوند.
فرامرزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شبکه بهداشت و درمان متولی اصلی بحث سلامت و بهداشت است و سلامت عمومی آحاد مردم را بر عهده دارد و باید زیر ساخت های لازم برای ورود بخش خصوصی در بحث جمع آوری زباله های عفونی را فراهم نماید.
وی افزود شهرستان نقده در چند سال اخیر در زمینه درمان پیشرفت بسیار خوبی داشته است و باید تلاش کنیم که در بحث بهداشت عمومی نیز خود را به نقطه مطلوب برسانیم. 
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه مقرر شد تا 6 ماه آینده(بصورت موقت)کلیه مراکز پزشکی بخش خصوصی، اعم ازدرمانگاه ها، مطب های پزشکی و دندانپزشکی وآزمایشگاه ها ضمن پرداخت هزینه های بی خطر سازی به شبکه بهداشت و درمان، پسماندهای خود را تفکیک شده و بصورت بسته بندی در شرایط بهداشتی تحویل بیمارستان های امام خمینی(ره) و فاطمه زهرا(س) نمایند. بیمارستان ها نیز پس از بی خطرسازی و تفکیک، آن را تحویل عوامل جمع آوری پسماند شهرداری نماید.