کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت وبرای بانکها، موسسات مالی و اعتباری و اتحادیه زرگران در شهرستان نقده برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت وبرای بانکها، موسسات مالی و اعتباری و اتحادیه زرگران در شهرستان نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت در بانکها، موسسات مالی و اعتباری و زرگری های سطح شهرستان با حضور روسای بانکها و موسسات و زرگران در محل اتاق اصناف برگزار شد.

فرامرزی فرماندار شهرستان نقده، بر جدی گرفتن هشدارهای پلیسی و در نظر گرفتن تمامی ملاحظات امنیتی برای پیشگیری از وقوع سرقت های احتمالی و همکاری نزدیک با نیروی انتظامی تاکید کرد.

در ادامه این کارگاه آموزشی، سرهنگ موذن فرمانده انتظامی شهرستان هشدارهای پلیسی و نکات امنتی را در زمینه پیشگیری از سرقت بیان کرد.