گزارش تصویری: حضور فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان در نماز جمعه اهل تسنن امروز شهرستان