نمایشگاه دائمی برترین آثار خوشنویسی شهرستان افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نقده، نمایشگاه دائمی برترین آثار خوشنویسی شهرستان نقده و نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی پرتره هنرمندان شهرستان شاهین دژ، توسط فرامرزی فرماندار شهرستان و با حضور هنرمندان برجسته شهرستان های نقده و شاهین دژ  و جمعی از روئسای ادارات، در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نقده افتتاح شد.


 فرامرزی بعد از افتتاح،  از آثار هنرمندان نقده و شاهین دژ، بازدید و از برگزارکنند گان این نمایشگاه ها تقدیر و قدردانی کرد.

گفتنی است: نمایشگاه برترین آثار خوشنویسی شهرستان نقده، با آثاری که دارای مقام های اول تا سوم استانی و کشوریست به صورت دائمی در محل انجمن خوشنویسان نقده (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی) دایر است. نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی پرتره، هنرمندان شهرستان  شاهین دژ نیز از امروز بمدت یک هفته در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نقده دایر خواهد بود.