حضور فرماندار شهرستان نقده در آیین ختم قرآن در مسجد جامع شهرستان