فرماندار نقده بهمراه مسئولینی از وزارت کشور از پروژه توسعه بیمارستان امام خمینی(ره) و مراکز بهداشتی که نیاز به نوسازی در این شهرستان دارند، بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز فرامرزی فرماندار شهرستان به همراه حسین زاده نماینده مردم شریف نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، ساکی، مدیرکل دفتر توسعه مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نوروزی، معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی و ولیزاده، معاون اجرایی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی از پروژه توسعه بیمارستان امام خمینی(ره) و مراکز بهداشتی که نیاز به نوسازی دارند بازدید به عمل آوردند.