اهالی روستاهای علی ملک در دهه فجر امسال از نعمت گاز بهره مند خواهند شد

اهالی روستاهای علی ملک در دهه فجر امسال از نعمت گاز بهره مند خواهند شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان بهمراه بخشدار مرکزی و رئیس اداره گاز، از روند اجرایی پروژه های گاز رسانی در روستاهای بخش مرکزی (علی ملک و میرآباد) بازدید کرد.
گفتنی است؛ از حد فاصل آخرین نقطه شهر تا روستای علی ملک به طول حدود2500 متر و داخل روستا به طول800 متر جمعاً بطول 3300 متر لوله گذاری انجام گرفته است و پیش بینی می شود این پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد و اهالی روستا از نعمت گاز بهرمند شوند. خط تغذیه گاز روستایی و ایستگاه تبدیل فشار روستای میرآباد نیز بطول 8 کیلومتر است که 6 کیلومتر آن اجرا شده و 2 کیلومتر آن, هم اکنون در حال اجرا است.