اطلاعیه ستاد مدیریت مبارزه با بیماری کرونا شهرستان در خصوص محدودیت های کرونایی

اطلاعیه ستاد مدیریت مبارزه با بیماری کرونا شهرستان در خصوص محدودیت های کرونایی

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه اصناف و همشهریان محترم می رساند بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد شهرستانی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا از صبح روز سه شنبه 20 آبان کلیه محدودیت های ترافیکی وضع شده در شهرستان برداشته می شود.

ضمنا تمامی اصناف شهرستان ملزم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی هستند. همچنین فعالیت مشاغل گروه های 2، 3 و 4 در سطح شهرستان تا ساعت 18 خواهد بود.

این طرح تا تاریخ 20 آذرماه اجرایی خواهد شد و بجز مشاغل گروه یک که مایحتاج عمومی، بهداشتی و درمانی را شامل می شود از ساعت یاد شده تعطیل خواهند بود.

ستاد مدیریت مبارزه با بیماری کرونای شهرستان نقده