حضور پرشور مردم شهید پرور شهرستان نقده در محکومیت جنایت اخیر امریکا در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی