فرماندار شهرستان نقده:

روند جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی بهینه می شود

روند جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی بهینه می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهری شهرستان در سال 99  به ریاست منوچهر شاکر فرماندار نقده برگزار شد.

منوچهر شاکر فرماندار شهرستان نقده در این جلسه بر اجرای مصوبات قبلی این کارگروه تاکید کرد و گفت: مساله پسماند از چالش های مهم محیط زیستی و زندگی شهروندان است و تاثیر مستقیمی بر زندگی و سلامت مردم دارد، از این رو این مساله اهمیت بسزایی دارد. امیدواریم مسوولین مربوطه طبق مجموعه وظایفی که بر عهده دارند، تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند.

فرماندار نقده با اشاره به اینکه روزانه حدود 80 تا 100 تن زباله در نقده تولید می شود، گفت: تمامی نهادها از جمله شهرداری، محیط زیست، بهداشت و درمان، بهداشت و درمان و سایر ارگان های مربوطه باید بر دفع اصولی آن اقدام نمایند.

شاکر ادامه داد: دفع پسماندهای عمرانی و شهری پروتکل های جداگانه ای دارند که مدیریت هریک نیاز به برنامه ریزی جامع و همه جانبه ای دارد.

 

فرماندار نقده از اصلاح روند جمع آوری و بی خطر سازی زباله های پزشکی از ابتدای مهرماه خبر داد و افزود: طبق موافقت نامه ای که بین شهرداری نقده و شبکه بهداشت و درمان و نظام پزشکی صورت گرفته است، امیدواریم این کار به نحو احسن انجام گیرد.

در این نشست در خصوص مسائلی مختلف همچون، جمع آوری و بی خطرسازی زباله های پزشکی، محل دپوی نخاله های ساختمانی، سایت زباله شهری نقده و محمدیار، فرهنگ سازی برای کاهش تولید زباله، تفکیک زباله در مبدا و ساماندهی ورودی شهرها از منظر زیبایی بحث و تبادل نظر شد.