بازدید معاون اول رییس جمهور بهمراه وزیر نیرو ، استاندار آذربایجان غربی و فرماندار نقده از پروژه انتقال آب کانی سیب