ملاقات عمومی و دیدار چهره به چهره فرماندار نقده بهمراه امام جمعه و سایر مسوولان شهری