ابراهیمی: شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه تاثیرگذار باشد

ابراهیمی: شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه تاثیرگذار باشد
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی با تاکید بر حضور موثر اعضا در جلسات شورای اطلاع رسانی گفت: این شورا از ارکان مهم در سیاست‌گذاری در حوزه رسانه و اطلاع رسانی است و باید در این عرصه موثر باشد.

رضا ابراهیمی امروز در جلسه شورای اطلاع رسانی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: تلاش برای انعکاس خدمات دولت به مردم، انتقال مسائل و مشکلات جامعه و بررسی آنها در شورا و همچنین ارائه راهکار برای مقابله با هجمه‌های تبلیغی دشمنان، از مهمترین وظایف شورا است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی همچنین با تاکید بر جریان سازی فضای رسانه‌ای استان جهت مقابله با توطئه های رسانه ای دشمنان در ناکارآمد جلوه دادن خدمات دولت و نظام، افزود: کمیته‌های شورای اطلاع رسانی با تولید محتوا باید به این فضا ورود کرده و آن را مدیریت کنند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در بیان دستاوردها و خدمات دولت به مردم با مشکلاتی رو به رو هستیم، اضافه کرد: یکی از مهمترین وظایف این شورا، سیاست گذاری در حوزه رسانه با هدف فرهنگ سازی در جامعه است که کمتر به این اصل مهم در شورا پرداخته شده است.

وی در پایان،  یادآور شد: مباحث کارشناسی باید در شورا تقویت شده و با تشکیل اتاق فکر متشکل از صاحب نظران حوزه رسانه و فضای مجازی استان، شورا را به سمت کاربردی شدن مصوبات و ارائه راهکارها برای بیان دستاوردهای دولت به مردم هدایت کرد.