بازدید مرتضی فرامرزی فرماندار نقده بهمراه بخشدار مرکزی از مراکز خرید کندم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز مرتضی فرامرزی فرماندار شهرستان بهمراه حبیبی بخشدار مرکزی از مراکز خرید تضمینی گندم بازدید کردند.