حضور حماسی مردم شهیدپرور شهرستان نقده در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و محکومیت آشوب طلبی های اخیر در کشور