ابراهیمی: آموزش و تحکیم بنیان خانواده ها جدی گرفته شود

ابراهیمی: آموزش و تحکیم بنیان خانواده ها جدی گرفته شود
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: با فراهم نمودن شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مناسب در روستاها، می توان شاهد بازگشت روستاییان به روستاها بود.

رضا ابراهیمی امروز در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده با تاکید بر ضرورت ارزیابی کیفیت، تاثیر و کاربردی بودن آموزش خانواده در جامعه، افزود: خانواده یکی از محورهای اصلی جامعه بوده و باید بحث آموزش و تحکیم بنیان خانواده جدی گرفته شود.

وی در ادامه یکی از عوامل حاشیه نشینی را مهاجرت روستاییان به شهرها معرفی کرده و یادآور شد: با فراهم نمودن شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مناسب در روستاها و همچنین گسترش پوشش بیمه ای بخصوص در حوزه درمان، می توان شاهد بازگشت روستاییان به روستاها بود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی همچنین با اعلام اینکه برخی از روستاها در حال تخلیه شدن بوده و برنامه ریزی برای بازگشت روستاییان به روستاها ضروری است، افزود: ارائه تسهیلات و بسته های تشویقی به روستاییان ساکن در روستاها، تاثیر مثبتی در جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها خواهد داشت.

ابراهیمی در پایان با تاکید بر تحویل آب سالم و مناسب به مردم توسط دستگاههای متولی، خاطرنشان کرد: آموزش های عمومی در راستای صیانت از منابع آبی و حفاظت از آب استاندارد، به صورت جدی از سوی دستگاههای متولی پیگیری شود.