دکتر ناصر بانی زاوشتی بعنوان سرپرست درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان نقده منصوب شد

دکتر ناصر بانی زاوشتی بعنوان سرپرست درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان نقده منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، با حضور محمد نوبخت فرماندار شهرستان و دکتر مسافر یادگاری مدیر درمان تامین اجتماعی استان ضمن تقدیر از زحمات دکتر نجفقلی زاده رییس سابق در مانگاه تامین اجتماعی نقده، دکتر ناصر بانی زاوشتی بعنوان سرپرست این درمانگاه معرفی شد.