فرماندار نقده در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان عنوان کرد:

اعتبار شهرستان نسبت به سال قبل در حدود 102 درصد افزایش یافته است/ مسوولین پیگیر جذب بودجه استانی و کشوری باشند

اعتبار شهرستان نسبت به سال قبل در حدود 102 درصد افزایش یافته است/ مسوولین پیگیر جذب بودجه استانی و کشوری باشند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان به ریاست منوچهر شاکر فرماندار، جباری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه استان برگزار شد.

فرماندار نقده از این کمیته بعنوان مهمترین کمیته در راستای برنامه ریزی برای توسعه شهرستان عنوان کرد و گفت: مسوولین شهرستان با تعامل و ارتباط مستمر با مدیران استانی با جدیت تمام پیگیر جذب اعتبارات استانی و کشوری باشند و صرفا به بودجه شهرستان اکتفا ننمایند.

شاکر افزود: شهرستان نقده ظرفیت رشد در تمامی زمینه ها از جمله گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی و... دارد و مسوولین امر باید با اهتمام ویژه نسبت به برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه در حوزه کاری خود اقدام نمایند. البته در سالهای قبل کارهای خوبی صورت گرفته ولی لازم است برای خدمت به مردم تلاشهای بیشتری صورت گیرد.

 

 

فرماندار نقده اعتبار مصوب سال قبل را در حدود 260 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اعتبار امسال شهرستان با افزایش 102درصدی نسبت به سال قبل در حدود 521 میلیارد ریال برای 69 پروژه نیمه تمام از چهار منبع خواهد بود.

وی با گلایه از محدود بودن اختیارات کمیته های شهرستانی با تعریف الزامات و عدم تخصیص بموقع و تخصیص کمتر از تصویب اعتبارات، از ادارات شهرستان خواست با جدیت و تلاش بیشتری نسبت به جذب این اعتبارات اقدام نمایند.

لازم به ذکر است بودجه شهرستان نقده در 21 فصل تنظیم شده است که بیشترین اعتبارات مربوط به فصول حمل و نقل، صنعت و معدن، بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده است.