فرماندار نقده در جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات عشایر شهرستان:

عشایر قهرمان علاوه بر اینکه در امر تولید نقش بسیار مهمی دارند در برهه های حساس انقلاب همواره و در همه حال پشتیبان و مدافع نظام بوده اند

عشایر قهرمان علاوه بر اینکه در امر تولید نقش بسیار مهمی دارند در برهه های حساس انقلاب همواره و در همه حال پشتیبان و مدافع نظام بوده اند
صبح امروز اولین جلسه امور عشایر در سال 98 به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل امور عشایر استان، جمعی از مسوولین و عشایر شهرستان، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرامرزی فرماندار شهرستان هدف از برگزاری این جلسه را بحث و بررسی مسائل و مشکلات عشایر حوزه شهرستان عنوان کرد و افزود: در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، عشایر در امر تولید فراورده های دامی و تولید گوشت قرمز نقش بسزایی را ایفا می¬کنند و توانسته اند سنت دیرینه کوچ را احیاء و زنده نگاه دارند.

وی اظهار داشت: باید به عشایر توجه ویژه داشته باشیم چراکه این قشر زحمتکش علاوه بر اینکه در امر تولید نقش بسیار مهمی دارند و در برهه های حساس انقلاب همواره و در همه حال پشتیبان و مدافع نظام بوده اند.

در ادامه جلسه قنبری رئیس امور عشایر شهرستان گزارشی از آمار عشایر شهرستان و عملکرد اداره متبوع خود در امر رسیدگی به مسائل و مشکلات عشایر ارائه داد.

زینال زاده مدیر کل امور عشایر استان نیز  پس از گزارش عملکرد قنبری به سخنرانی پرداخت و در ادامه جمعی از عشایر شهرستان در رابطه با مسائل و مشکلات خود مطالبی را عنوان کردند.

شایان ذکر است عشایر حوزه شهرستان نقده 1472 خانوار با جمعیتی حدود 6 هزار نفر است که از نظر جمعیتی در رتبه نهم استان آذربایجان غربی قرار دارد.