بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و سرپرست بخشداری مرکزی از روستاهای چیانه و کاروانسرا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، عصر امروز سهراب سروری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سرپرست بخشداری مرکزی بهمراه اسم زاده کارشناس بخشداری و سلیمان زاده مهندس ناظر پروژه های بخشداری مرکزی از روستاهای چیانه و کاروانسرا بازدید کردند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این روستاها قرار گرفتند.