مراسم یادبود سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مسجد امیر حسینی نقده برگزار شد