بازدید فرماندار نقده از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و موزه این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، بمناسبت فرارسیدن هفته میراث فرهنگی، محمد نوبخت فرماندار شهرستان با حضور در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین موزه نقده ضمن بازدید از این مکان ها از کارکنان آن تقدیر کرد.

در طی این بازدید فرماندار شهرستان از نوجوانانی که اشیا تاریخی خود را تحویل موزه کرده بودند، نیز تجلیل کرد.