بازدید منوچهر شاکر فرماندار شهرستان از نحوه آماده سازی مراکز برگزاری هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در شهرستان نقده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز شاکر فرماندار شهرستان به اتفاق آقای جعفری ناظر عالی و نماینده سازمان استخدامی کشور، فرمانده انتظامی و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان از نحوه آماده سازی مراکز برگزاری هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور(دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی نقده) بازدید بعمل آورد.

فرماندار شهرستان در نشستی که با حضور نماینده عالی سازمان استخدامی کشور، مسئولین اجرایی و نظارتی آزمون در حاشیه این بازدید برگزار شد  ضمن آرزوی موفقیت برای آزمون دهندگان  بر رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی در محل های آزمون تأکید کرد و افزود: شهرستان نقده با برنامه ریزی ها ی انجام شده آمادگی لازم  برای برگزاری هشتمین دوره آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور را دارد.

شایان ذکر است:آزمون استخدامی همزمان با سراسر کشور در شهرستان نقده از تاریخ 11 الی 12 دی ماه 1399 بمدت دو روز در دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی نقده برگزار خواهد شد و تعداد داوطلبان در شهرستان نقده برای شرکت در آزمون حدود 1030 نفر می باشد.