دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال 98 نقده برگزار شد

دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال 98 نقده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نقده، دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال جاری، به ریاست فرماندار، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص استفاده بهینه، حفظ و حراست از منابع آب، راه های نظارت و کنترل بر برداشت های غیر مجاز شن و ماسه از رودخانه ها و مسیل ها، شناسایی عرصه های منابع ملی تصرف شده توسط افراد مختلف و برخورد قاطع با آنها از طریق مراجع قضایی و طرح پوشش انهار سنتی در جهت صرفه جویی در منابع آب، پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.