در پایان فرصت ثبت‌نام ۱۲۲ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی نقده و محمدیار ثبت نام کرده اند

در پایان فرصت ثبت‌نام ۱۲۲ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی نقده و محمدیار ثبت نام کرده اند

 شوراها مظهر عینی و علنی اراده مردم برای تعیین مقدرات جامعه است.


 به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، ۹۶ نفر برای عضویت در شورای اسلامی نقده و ۲۶ نفر برای عضویت در شورای اسلامی محمدیار ثبت‌نام کرده اند.

🔺از مجموع ثبت‌نام کنندگان در نقده ۱۲ نفر و در محمدیار ۲ نفر از بانوان هستند.

🔺 از ثبت‌نام کنندگان برای شهر نقده ۴ نفر دارای مدرک دکتری، ۳۸ نفر مدرک ارشد، ۴۹ نفر مدرک کارشناسی و ۵ نفر مدرک حوزوی هستند.

🔺 از ثبت‌نام کنندگان در محمدیار ۶ نفر مدرک ارشد، ۱۴ نفر مدرک کارشناسی و ۴ نفر مدرک کاردانی و ۲ نفر دیپلم دارند.