بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از روند اجرایی آسفالت ریزی محور نقده – حیدرآباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز تراب آذرخش معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری به اتفاق رئیس راه و شهرسازی نقده از روند آسفالت ریزی محور نقده- حیدر آباد بازدید بعمل آورد.