سومین جلسه شورای آموزش پرورش شهرستان نقده برگزار شد

سومین جلسه شورای آموزش پرورش شهرستان نقده برگزار شد
سومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان در سال 98 به ریاست فرامرزی فرماندار نقده، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، در این جلسه فرامرزی فرماندار شهرستان اظهار داشت: ارزش علم، دانش و مقام معلم بسیار بالاتر از معیارهای مادی است و تعالی و بالندگی هر جامعه ای مدیون معلمان است. هر فردی در هر جایگاه و مقامی که باشد علم و اندوخته و داشته های خود را مدیون معلمان و اساتید است، حفظ حرمت این عزیزان وظیفه همه ماست.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان پس از شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرات اعضاء، از اظهار نظرهای کارشناسی و تخصصی حاضرین تشکر کرد و افزود: هر تصمیمی گرفته می شود باید در چهار چوب ضوابط و مقررات باشد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تعیین نرخ فعالیت های فوق برنامه مدارس هیأت امنایی و تحویل یک قطعه زمین با کاربری آموزشی به سازمان مدارس رستگاران، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.