فرماندار نقده در جریان بازدید از مکان احداث شهرک کشاورزی:

توسعه شهرستان نقده و ایجاد اشتغال از اولویت های کاری ماست

توسعه شهرستان نقده و ایجاد اشتغال از اولویت های کاری ماست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، محمد نوبخت فرماندار شهرستان در جریان بازدید از مکان احداث شهرک کشاورزی در روستاهای مملو و ساخسی تپه که به وسعت 250 هکتار ایجاد خواهد شد، توسعه شهرستان نقده و ایجاد اشتغال را یکی از برنامه های اساسی خود بدون توجه به حاشیه ها و جوسازی های برخی افراد دانست و افزود: جذب سرمایه گذار برای ایجاد شهرک کشاورزی مراحل زیادی را طی نموده و امروز مقدمات امور احداث این شهرک با تلاش ادارات مربوطه در حال انجام است و باید در امورات آن تسریع گردد.

گفتنی است با تکمیل این شهرک که با سرمایه گذاری در حدود هزار و 100 میلیارد تومان مقدمات احداث آن در حال انجام است، برای بیش از 400 نفر بصورت مستقیم و برای  2هزار نفر بصورت غیر مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت.