جلسه پیشگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق در مراتع حوزه شهرستان، به ریاست حبیبی بخشدار مرکزی برگزار شد

جلسه پیشگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق در مراتع حوزه شهرستان، به ریاست حبیبی بخشدار مرکزی برگزار شد
صبح امروز جلسه همانگی و برنامه ریزی جهت پیشگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق مراتع حوزه شهرستان به ریاست بخشدار مرکزی و با حضور بخشدار محمدیار و تشکل های مردمی، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، در ابتدای جلسه بخشدار مرکزی نقده ضمن تأکید بر مشخص شدن وظایف هر یک از نهادهای زیربط در رابطه با پیشگیری از آتش سوزی و اطفاءحریق اظهار داشت: باید سازوکاری فراهم شود تا وظایف ادارات مشخصاً تعریف شود و در هنگام حادثه و آتش سوزی با کمک دهیاران و مردم،  در سریع ترین زمان ممکن وارد عمل شده و با کمترین آسیب، آتش سوزی را مهار کنند.


در ادامه رحمانپور رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نیز تفرجگاه سلطان یعقوب و مراتع روستاهای، بالقچی، خلیفان، گلوان، شاوله، حلبی و ممیند را از مراتع پرخطر و مستعد آتش سوزی دانست و بر ضرورت توجه مردم و دهیاران و آمادگی مسئولین زیربط جهت مقابله با هرگونه آتش سوزی احتمالی تأکید کرد و افزود: ضروریست تا لوازم و تجهیزات اطفاء حریق در اختیار دهیاران قرار گیرد.