جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان نقده، به ریاست منوچهر شاکر فرماندار شهرستان برگزار شد

جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان نقده، به ریاست منوچهر شاکر فرماندار شهرستان برگزار شد
صبح امروز جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان، به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضای ستاد با محوریت بررسی قیمت گوشت قرمز و آجر ماشینی، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

صبح امروز جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان، به ریاست فرماندار و با حضور دیگر اعضای ستاد با محوریت بررسی قیمت گوشت قرمز و آجر ماشینی، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، فرماندار شهرستان در ابتدای جلسه بیان داشت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی به علت تحریم ها و همه گیری بیماری کرونا و نوسانات قیمت کالا ها در بازار می بایست درتهیه و توزیع کالاهای اساسی  دقت بیشتری توسط اعضاء کارگروه تنظیم بازار شهرستان صورت گیرد و بازرسی ها در راستای کنترل قیمت ها و جلوگیری از کم فروشی و گران فروشی بصورت مستمر در سطح شهرستان ادامه یابد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اعضای ستاد مصوبات جلسه را تا کسب نتیجه مطلوب در بازار، با جدیت پیگیری و دنبال کنند.

انوشه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز گزارشی از بازرسی ها و آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی شهرستان را ارائه داد.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضاء در خصوص تعین قیمت گوشت قرمز و آجر ماشینی و ... تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.