جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست سروری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست سروری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقده، صبح امروز جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور دیگر اعضای جلسه با محوریت نحوه مدیریت پسماند پزشکی و بیمارستانی و پیگیری مصوبات جلسات گذشته، در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

در این جلسه بر لزوم اقدامات جدی تر در خصوص مدیریت پسماند پزشکی تاکید شد و عملکرد ادارات مرتبط در اجرایی شدن مصوبات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه در خصوص ساماندهی و بهسازی محل های فعلی دفن زباله و نحوه مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی در سطح شهرستان تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.