کلنگ احداث 3 پروژه ورزشی در شهرستان نقده با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بر زمین زده شد