آلبوم تصویری/ جلسه مجمع سلامت شهرستان نقده برگزار شد