رهبردین: مدیران استان با جدیت به دنبال جذب اعتبارات ملی بخصوص در حوزه های عمرانی باشند

رهبردین: مدیران استان با جدیت به دنبال جذب اعتبارات ملی بخصوص در حوزه های عمرانی باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: مدیران دولتی تعامل و هم افزایی خود با دیگر دستگاهها را افزایش داده و با تفکر جهادی مسیر توسعه استان را هموار سازند.

یاسر رهبردین امروز در جلسه شورای فنی استان با تاکید بر اینکه امورات و عملکرد دستگاهها باید فنی تر و تخصصی تر شود، افزود: مدیران دستگاههای مختلف آذربایجان غربی با جدیت پیگیر جذب اعتبارات مصوب و ملی بخصوص در حوزه های عمرانی باشند.

وی در ادامه، تنوع و تعدد در انتخاب پیمانکاران برای اجرای پروژه های عمرانی استان را مهم تلقی کرده و یادآور شد: دستگاههای دولتی در تعیین پیمانکاران عادلانه برخورد کرده و از اکتفا به همکاری با یک پیمانکار دوری کنند تا پیمانکاران مختلف بتوانند از حق استفاده از ظرفیت ها به صورت برابر برخوردار شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر بهبود شاخص های توسعه استان، افزود: متاسفانه در برخی از شاخص ها علیرغم پتانسیل های بی نظیر استان، وضعیت مناسبی نداریم و با جدیت دستگاهها برای جذب اعتبارات، می توان شاخص های توسعه آذربایجان غربی را ارتقاء داد.

رهبردین در پایان، ریسک پذیری مدیران استان در حوزه های مختلف را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: مدیران دولتی تعامل و هم افزایی خود با دیگر دستگاهها را افزایش داده و با تفکر جهادی مسیر توسعه استان را هموار سازند.